Termeni și Condiţii de utilizare online

Prezentele Prezentele Condiţii de utilizare online guvernează accesul dumneavoastră la Site-urile web deţinute de Micom Tech SRL, incluzând subsidiarele şi societăţile afiliate acesteia (denumite colectiv în continuare „Micom Tech SRL” și ”iAcademy.ro”), produsele oferite de Micom Tech SRL (denumite colectiv în continuare ”Cont Premium”) şi care au legătură cu prezentele Condiţii de utilizare online (denumite colectiv în continuare „Site-urile web Micom Tech SRL”). Prezentele Condiţii de utilizare online nu se aplică Site-urilor web Micom Tech SRL care nu au legătură cu acestea, rezidenţilor României sau Site-urilor web ale terţilor cu care Site-urile web Micom Tech SRL ar putea avea legătură. Utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL se supune prezentelor Condiţii de utilizare online şi Politicii de confidenţialitate.
Fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră prevăzute prin lege, Micom Tech SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de utilizare online pentru a reflecta progresele tehnologice, modificările legilor şi ale regulamentelor şi bunele practici comerciale. În cazul în care Micom Tech SRL modifică prezentele Condiţii de utilizare online, o versiunea actualizată a acestora va reflecta modificările respective, iar Micom Tech SRL vă va informa în acest sens prin actualizarea datei intrării în vigoare indicate la începutul prezentelor Condiţii de utilizare online. Prin accesarea sau utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL, confirmaţi că aţi citit, aţi înţeles şi acceptaţi să aderaţi la versiunea actuală a prezentelor Condiţii de utilizare online care pot fi consultate accesând Site-urile web Micom Tech SRL. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii de utilizare online sau în cazul în care nu sunteţi mulţumit(ă) de Site-urile web Micom Tech SRL, singura şi unica soluţie este cea de a înceta utilizarea acestui Site web Abbot.
MENŢIUNI LEGALE
Dumneavoastră recunoaşteţi şi acceptaţi următoarele:
a. Cu toate că depunem eforturile necesare pentru a furniza pe Site-urile web Micom Tech SRL cele mai recente evoluţii privind produsele şi serviciile noastre, precum şi orice alte informaţii despre Micom Tech SRL, nu putem garanta exactitatea, eficienţa şi pertinenţa informaţiile afişate pe Site-urile web Micom Tech SRL. Fiecare persoană îşi asumă pe deplin răspunderea şi toate riscurile aferente pentru utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL. Informaţiile sunt afişate „CA ATARE” şi pot include erori tehnice sau erori tipografice. Micom Tech SRL îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge sau modifica informaţiile cuprinse pe Site-urile web Micom Tech SRL, în orice moment şi fără preaviz.
b. Micom Tech SRL NU FACE NICIO DECLARAŢIE ŞI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE DE ORICE NATURĂ REFERITOARE LA INFORMAŢIILE SAU CONŢINUTUL POSTAT PE SITE-URILE web Micom Tech SRL. PRIN PREZENTA, Micom Tech SRL RESPINGE ORICE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, CREATE PRIN LEGE, PRIN CONTRACT SAU ALTFEL, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANŢII DE VANDABILITATE, DE ADAPTARE LA O UTILIZARE SPECIALĂ, DE TITLU SAU DE NEÎNCĂLCARE. Micom Tech SRL NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, ÎN NICIO SITUAŢIE, PENTRU DAUNE DE ORICE NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE (INCLUZÂND PIERDERILE DE PROFIT) , TANGENŢIALE SAU INCIDENTALE REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU EXISTENŢA SAU UTILIZAREA SITE-URILOR web Micom Tech SRL ŞI/SAU CU INFORMAŢIILE SAU CONŢINUTUL POSTAT PE SITE-URILE web Micom Tech SRL, INDIFERENT DACĂ Micom Tech SRL A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.
c. Micom Tech SRL nu este răspunzătoare şi nu oferă nicio garanţie privind exactitatea, eficacitatea, oportunitatea sau pertinenţa informaţiilor sau conţinuturilor obţinute de la terţi, incluzând orice hyperlink-uri către sau de la site-urile terţilor.
Cu excepţia cazurilor în care se stipulează altfel pe site-urile web Micom Tech SRL, Micom Tech SRL nu va edita, cenzura sau controla, prin alte mijloace, orice conţinut furnizat de terţi pe orice avizier, spaţiu de discuţii sau forumuri similare postate pe Site-urile web Micom Tech SRL. În consecinţă, aceste informaţii trebuie considerate suspecte şi nu sunt avizate de Micom Tech SRL.
d. Site-urile web Micom Tech SRL pot conţine enunţuri anticipative care reflectă aşteptările actuale ale Micom Tech SRL privind evenimentele şi evoluţiile comerciale viitoare. Enunţurile anticipative implică riscuri şi incertitudini. Evoluţiile sau rezultatele actuale pot fi diferite de cele estimate şi depind de o serie de factori care includ, fără limitare, reuşita programelor de cercetare actuale, rezultatele studiilor clinice în curs sau viitoare, comercializarea continuă a produselor, aprobarea reglementară a produselor farmaceutice, validitatea şi aplicarea brevetelor, stabilitatea relaţiilor comerciale şi condiţiile economice generale. Micom Tech SRL intenţionează să actualizeze periodic Site-urile web Abbot, însă nu îşi asumă răspunderea privind actualizarea conţinutului.
UTILIZAREA SITE-URILOR
Dumneavoastră înţelegeţi, recunoaşteţi şi acceptaţi următoarele:
a. Prin utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL, sunteţi de acord să nu perturbaţi sau să nu interceptaţi informaţiile noastre electronice postate pe Site-urile web Micom Tech SRL sau pe oricare din serverele noastre. Vă obligaţi, de asemenea, să nu evitaţi măsurile de securitate ale Site-urilor web Micom Tech SRL şi să respectaţi orice legi, norme sau regulamente aplicabile, locale, naţionale, federale şi internaţionale.
b. Dumneavoastră autorizaţi Micom Tech SRL să utilizeze orice conţinut pe care îl încărcaţi sau pe care îl transmiteţi prin alte mijloace pe Site-urile web Micom Tech SRL, sub rezerva prezentelor Condiţii de utilizare online şi a Politicii de confidenţialitate a Micom Tech SRL, în maniera stabilită de Micom Tech SRL, incluzând, fără limitare, copierea, afişarea, reprezentarea sau publicarea acestuia în orice format şi modificarea, încorporarea într-un alt material sau crearea unei lucrări derivate pe baza acestuia. În măsura permisă de lege, dumneavoastră renunţaţi la orice drepturi morale pe care le-aţi putea deţine asupra conţinuturilor încărcate sau transmise pe Site-urile web Micom Tech SRL (dacă există).
c. Cu excepţia declaraţiei exprese şi a acordului prealabil al Micom Tech SRL, nicio relaţie confidenţială nu se stabileşte în cazul în care un utilizator al Site-urilor web Micom Tech SRL comunică verbal, în scris sau electronic cu Micom Tech SRL (precum feedback, întrebări, comentarii, sugestii, idei etc.). În cazul în care Site-urile web Micom Tech SRL impun sau solicită furnizarea acestor informaţii, iar aceste informaţii conţin detalii de identificare personală (de exemplu, nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), Micom Tech SRL le va obţine, utiliza şi păstra în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate. În caz contrar, comunicarea şi informaţiile transmise în cadrul comunicării vor fi considerate neconfidenţiale, iar Micom Tech SRL va avea dreptul să reproducă, să publice sau să utilizeze aceste informaţii în orice scopuri, incluzând, fără limitare, cercetarea, dezvoltarea, fabricarea, utilizarea sau vânzarea produselor care includ aceste informaţii. Expeditorul oricăror informaţii destinate societăţii Micom Tech SRL este pe deplin răspunzător pentru conţinut, în special pentru veridicitatea şi exactitatea acestuia şi pentru respectarea drepturilor de proprietate şi de confidenţialitate ale oricărei alte persoane.
d. Conform Art. 35 din CAPITOLUL VI, “Limitele exercitării dreptului de autor”, acest site al Micom Tech SRL își desfășoară activitatea într-un mediu intern, nedestinat publicului. Un utilizator poate avea un singur cont pe această platformă. Este interzisă utilizarea adreselor temporare de e-mail. Oferta Testează Contul Premium gratuit poate fi utilizată o singură dată de un utilizator unic.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Site-ul web, numit “iAcademy.ro”, deținut de Micom Tech SRL, este privat, iar înregistrarea este posibilă prin înregistrare și acceptarea acestor termeni și condiții. Serviciile Micom Tech SRL sunt strict legate de funcționalitățile platformei, iar site-ul iAcademy.ro nu face uz de proprietate intelectuală în scopuri comerciale. Informaţiile, documentele şi ilustraţiile aferente publicate pe Site-urile web Micom Tech SRL („Informaţiile”) reprezintă proprietatea exclusivă a Micom Tech SRL, cu excepţia informaţiilor furnizate de terţi în baza unui contract încheiat cu Micom Tech SRL. Permisiunea de a utiliza Informaţiile este acordată cu condiţia ca (1) avizul de proprietate intelectuală să apară pe toate copiile; (2) Informaţiile să fie utilizate doar în scop informativ, personal şi non-comercial; (3) Informaţiile să nu fie modificate în nici un fel; (4) ilustraţiile care apar pe Site-urile web Micom Tech SRL să fie întotdeauna utilizate împreună cu textul care le însoţeşte. Micom Tech SRL nu îşi asumă răspunderea pentru conţinuturile furnizate de terţi, iar utilizatorul Site-urilor web Micom Tech SRL nu este autorizat să distribuie acest material fără acordul prealabil al deţinătorului dreptului de proprietate intelectuală. Cu excepţia cazurilor permise menţionate mai sus, nicio licenţă sau drept, expres sau implicit, nu se acordă niciunei persoane în baza unui brevet, marcă înregistrată sau alt drept de proprietate al Micom Tech SRL.
Nicio marcă înregistrată, denumire comercială sau produs de pe Site-urile web Micom Tech SRL nu poate fi utilizat(ă) fără acordul prealabil scris al Micom Tech SRL, cu excepţia scopurilor de identificare a produselor sau serviciilor societăţii.
CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATE
Micom Tech SRL se angajează să vă protejeze viaţa privată online. Înţelegem importanţa respectării vieţii private a clienţilor noştri şi a vizitatorilor Site-urilor web Micom Tech SRL. Utilizarea datelor cu caracter personal este guvernată de Politica noastră de confidenţialitate, iar prin accesarea şi utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL, vă obligaţi să respectaţi această Politică de confidenţialitate.
Utilizatorul recunoaşte şi acceptă că legat de datele cu caracter personal pe Site-urile web Micom Tech SRL, nu se poate garanta în mod absolut securitatea, cu toate că Micom Tech SRL a luat măsuri de protecţie pentru prevenirea accesului neautorizat sau interceptarea lor.
ÎN CAZUL PUŢIN PROBABIL DE INTERCEPTARE SAU DE ACCES NEAUTORIZAT ÎN CIUDA EFORTURILOR NOASTRE, Micom Tech SRL NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ACESTE INTERCEPTĂRI SAU ACCESĂRI NEAUTORIZATE SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU TANGENŢIALE (INCLUZÂND PIERDEREA PROFITURILOR) SUFERITE DE UN CLIENT SAU UN UTILIZATOR, CHIAR DACĂ Micom Tech SRL A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, Micom Tech SRL NU GARANTEAZĂ, EXPRES SAU IMPLICIT, CĂ INFORMAŢIILE FURNIZATE DE ORICE CLIENT NU VOR FI INTERCEPTATE SAU ACCESATE ÎN MOD NEAUTORIZAT ŞI NU ACORDĂ GARANŢII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA ŞI ADAPTAREA LA O UTILIZARE SPECIALĂ. FIECARE CLIENT ESTE RESPONSABIL PENTRU PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII PROPRIEI PAROLE.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
Micom Tech SRL nu îşi asumă răspunderea pentru materialele, informaţiile şi opiniile furnizate pe sau disponibile prin alte mijloace prin intermediul Site-urilor web Micom Tech SRL. Utilizatorul îşi asumă riscul pentru utilizarea acestor materiale, informaţii şi opinii.
Micom Tech SRL nu îşi asumă răspunderea pentru prejudicii sau daune rezultate din utilizarea Site-urilor web Micom Tech SRL sau a conţinutului acestora,
SITE-URILE web Micom Tech SRL, CONŢINUTUL ACESTORA, PRODUSELE ŞI SERVICIILE FURNIZATE PE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR web Micom Tech SRL SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „PE BAZA DISPONIBILITĂŢII”, CU TOATE DEFECTELE. Micom Tech SRL SAU DISTRIBUITORII ACESTEIA, PRECUM ŞI ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII ACESTEIA (DENUMIŢI ÎN CONTINUARE „PĂRŢI Micom Tech SRL”) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DE ORICE NATURĂ, ÎN BAZA UNEI TEORII LEGALE, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU CU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SITE-URILOR web Micom Tech SRL, A CONŢINUTULUI ACESTORA, A SERVICIILOR FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR web Micom Tech SRL SAU A ORICĂRUI SITE, INCLUZÂND ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU TANGENŢIALE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PREJUDICII PERSONALE, PIERDERI DE PROFIT SAU DAUNE REZULTATE DIN ÎNTÂRZIERI, ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR, VIRUŞI, ŞTERGEREA FIŞIERELOR, A COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE SAU ERORI, OMISIUNI SAU ALTE INEXACTITĂŢI ALE SITE-URILOR web Micom Tech SRL SAU ALE CONŢINUTULUI ACESTORA, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA SAU NU DE NEGLIJENŢA Micom Tech SRL SAU A FAPTULUI CĂ Micom Tech SRL A FOST INFORMATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.
Utilizatorul recunoaşte, fără a aduce atingere oricărei dispoziţii legale contrare, că nu poate depune o reclamaţie sau să intenteze o acţiune rezultată din sau legată de Site-urile web Micom Tech SRL sau prezentele Condiţii de utilizare online mai târziu de un an (1) de la apariţia situaţiei legate de reclamaţia sau acţiunea respectivă.
REŢINEŢI CĂ ALTE NOTIFICĂRI LEGALE, MENŢIUNI LEGALE ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE SE POT APLICA SITE-URILOR web Micom Tech SRL.
GENERALITĂŢI
Sunteţi de acord că prezentele Condiţii de utilizare online şi Politica de confidenţialitate reprezintă acordul deplin dintre noi în legătură cu obiectul prezentelor. Site-urile web Micom Tech SRL au fost create şi funcţionează în conformitate cu legile din Romania. Legile din Romania vor guverna prevederile din prezentele Condiţii de utilizare online, în măsura în care legile Romaniei nu sunt anulate de legi aplicabile obligatorii, de exemplu, legi privind protecţia consumatorului care vi se aplică. În cazul în care un tribunal competent consideră că orice prevedere din prezentele Condiţii de utilizare online este invalidă sau neexecutorie, sunteţi de acord că celelalte prevederi ale prezentelor Condiţii de utilizare online vor rămâne în vigoare.